Konsekwencje niespłacenia pożyczki w terminie

Instytucje parabankowe, oferujące atrakcyjne pożyczki gotówkowe udzielane bez weryfikacji danych zawartych w BIK cieszą się obecnie wysoką popularnością. Na przestrzeni ostatnich kilku lat zauważyć można było intensywny wzrost tego sektora. Obecnie parabanki oferują nie tylko chwilówki ale dodatkowo poszerzyły swoją ofertę o atrakcyjne pożyczki długoterminowe, które kuszą niskim oprocentowaniem i możliwością dowolnego regulowania spłaty raty. Nie trudno zatem się dziwić, że ludzie coraz chętniej po nie sięgają. Możliwość niemal natychmiastowego podreperowania domowego budżetu sprawia, że zapominają o szczegółowym przeanalizowaniu zapisów umowy, co niejednokrotnie kończy się rosnącą spiralą długów, która w prostej drodze prowadzić może do upadłości konsumenckiej.

Opóźnienie w spłacie pożyczki – konsekwencje

Osoby, które spontanicznie sięgają po pożyczki – chwilówki bardzo często nie zdają sobie sprawy z realnych konsekwencji nie dokonania spłaty w terminie. Słysząc kuszące slogany informujące o tym, że pierwsza pożyczka będzie całkowicie za darmo sięgają po telefon by już po piętnastu minutach móc swobodnie gospodarować środkami. Trudności zaczynają się pojawiać dopiero wówczas, gdy zbliża się termin spłaty pożyczki. Możliwość wydłużenia terminu spłaty raty okazuje się nie być tak atrakcyjna jak zakładano, ponieważ wydłużenie terminu o tydzień kosztować może od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych. Kolejną przykrą konsekwencją niespłacenia zobowiązania w wyznaczonym terminie jest utrata atrakcyjnej promocji – pierwszej pożyczki za 0 zł. Parabank dolicza do wymaganej kwoty spłaty koszty dodatkowe, które w zależności od zapisów w umowie i formularzach informacyjnych sięgać mogą nawet kilkuset złotych. Wtedy do głowy pożyczkobiorcy może przyjść myśl aby spłacić pożyczkę z opóźnieniem, licząc na to, że parabank nie zorientuje się w opóźnieniu. Niestety realia są zupełnie inne, ponieważ już po kilku dniach pojawiać się zaczną pierwsze monity, a konsekwencje związane z niespłaceniem pożyczki są znacznie szersze, a wśród nich wyróżniamy:

  • pogorszenie historii kredytowej,
  • wpis do rejestrów dłużników,
  • trudności przy zakupach na raty,
  • brak możliwości zawarcia umowy na usługi abonamentowe,
  • znacznie wyższe koszty całkowite pożyczki.

Jak wygląda postępowanie upominawcze?

Choć każda instytucja parabankowa rządzi się swoimi prawami to w większości przypadków postępowanie upominawcze wygląda podobnie. Jednym z pierwszych kroków jakie podejmują parabanki jest wysłanie monitu, przypominającego o konieczności zwrotu pożyczki. Monit ten, zwany również ponagleniem, wysyłany jest zazwyczaj między 7 a 21 dniem od powstania zaległości. Dla zapewnienia pełnej skuteczności upomnienia instytucje parabankowe stosują różnorodne formy kontaktu. Pierwsze upomnienie zazwyczaj wysyłany jest już po kilku dniach od terminu spodziewanej płatności za pośrednictwem komunikacji elektronicznej jak sms lub e-mail. Jeśli pomimo wysłanego upomnienia płatność nie nastąpiła wówczas pożyczkodawca wykonuje telefon, który uznawany jest za skuteczny nawet gdy połączenie nie zostanie odebrane. Dopiero ostatnim elementem postępowania upominawczego jest wysłanie listy poleconego na wskazany we wniosku adres korespondencyjny.

Każde wysłane do dłużnika upomnienie obarczone jest dodatkowymi kosztami. W zależności od instytucji koszty te wahać się mogą od kilku do nawet kilkudziesięciu złotych, co sprawia, że dotychczas darmowa pożyczka staje się drogą przyjemnością.

Gdy upomnienia nie działają

Należy mieć na uwadze, iż zgodnie z zapisami zawartymi w umowie, w przypadku nie spłacenia pożyczki w terminie pożyczkodawca może rozwiązać umowę z winy pożyczkobiorcy. W zależności od stosowanych przez instytucję parabankową praktyk rozwiązanie takie nastąpić może jeszcze przed przekazaniem sprawy do działu windykacyjnego.

Niejednokrotnie pojawia się sytuacja, że prowadzone przez wierzyciela postępowanie upominawcze okazuje się bezskuteczne. Wówczas rozpoczyna się zawiły proces windykacji polubownej, co generuje kolejne koszty dodatkowe rzędu kilkuset złotych. Instytucja parabankowa w celu odzyskania wierzytelności przekazuje sprawę do wewnętrznego działu windykacji, który ma za zadanie zachęcić dłużnika do spłaty całości zobowiązania. Proces windykacji polubownej rozpoczyna się od kontaktu z dłużnikiem za pośrednictwem telefonu, w celu zaproponowania rozłożenia płatności na dogodne dla dłużnika raty. Jeśli jednak kontakt nie powiedzie się wówczas windykatorzy wysyłają wezwanie do zapłaty, na wskazany adres korespondencyjny. Jeśli i ta forma okaże się nieskuteczna następuje sprzedanie wierzytelności do zewnętrznego windykatora, który w zależności od stosowanych praktyk może pojawić się z wizytą w celu ustalenia sposobu spłaty zadłużenia. Jeśli jednak również ta forma windykacji okazuje się nieskuteczna sprawa zostaje skierowana do sądu, w celu uzyskania klauzuli wykonalności umożliwiającej skierowanie sprawy związanej z zadłużeniem do ostatniego strzebla postępowania – komornika.

Ostatni krok – postępowanie komornicze

Postępowanie komornicze w dalszym ciągu przez wielu uznawane jest za ziszczenie się największych koszmarów. Nic dziwnego, sam koszt egzekucji komorniczej potrafi przyprawić o zawroty głowy, a dodatkowa wizja blokady na koncie bankowym bądź zajęcie wynagrodzenia sprawiają, że to od czego tak długo uciekaliśmy staje się rzeczywistością. Nic dziwnego, komornik w przeciwieństwie do instytucji windykacyjnych ma znacznie szersze prawa. O ile windykatorzy mogą jedynie nakłaniać dłużnika do spłaty zobowiązania, tak komornik może podjąć dalsze kroki, w tym:

  • zająć środki pieniężne bezpośrednio z wynagrodzenia (całość środków z tytułu umów cywilnoprawnych oraz 50% z wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu umowy o pracę, pozostawiając do dyspozycji dłużnika minimum 1460 zł),
  • zająć środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym,
  • dobra ruchome, będące we władaniu dłużnika,l
  • nieruchomości,
  • inne prawa majątkowe.

Najpowszechniej stosowaną przez komorników formą ściągania długów jest zajęcie środków pieniężnych, jeśli jednak dłużnik nie posiada stałego źródła dochodu oraz nie prowadzi rachunku bankowego wówczas następuje przejęcie dóbr ruchomych, jak m.in. sprzęt RTV i AGD, które następnie sprzedawane są na licytacji aż do zaspokojenia równowartości wierzytelności.

Kiedy przedawnienie?

Wielu dłużników ignoruje istniejące zobowiązania licząc na to, że posiadane sługi wkrótce ulegną przedawnieniu. W rzeczywistości jednak nie jest to tak proste jak mogłoby się wydawać. Okres przedawnienia dla należności wynikających z umowy pożyczki reguluje art 118 Kodeksu Cywilnego i wynosi 3 lata od planowanego w ramach umowy terminu spłaty zobowiązania. Należy mieć jednak na uwadze, że każde porozumienie dotyczące spłaty zobowiązania, zarówno z instytucją parabankową, jak i później z firmą windykacyjną wydłużają bieg przedawnienia, ponieważ poprzez prowadzone negocjacje dłużnik potwierdza, że jest świadomy istniejącego zobowiązania.

Również kwestie ewentualnego przedawnienia roszczenia zmieniają się w sytuacji przekazania sprawy do komornika. Zobowiązania komornicze przedawniają się w okresie 10 lat i wyliczane są od każdej czynności wykonanej przez komornika.

Można uniknąć przykrych konsekwencji

Najlepszym sposobem na uniknięcie przykrych konsekwencji związanych z niespłaceniem zobowiązania w wymaganym terminie jest wstrzymanie się przed nieprzemyślanymi decyzjami. Przed podpisaniem umowy pożyczki należy dokładnie przeanalizować możliwości jej późniejszej spłaty, ponieważ prędzej czy później termin ten nadejdzie. Warto się zastanowić, czy pożyczka ta faktycznie jest jedynym rozwiązaniem. Jeśli rzeczywiście konieczne jest zasilenie domowego budżetu o dodatkowe środki należy szczegółowo zapoznać się z umową oraz warunkami jej zawarcia. W tym celu należy zwrócić szczególną uwagę na takie wartości jak RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania – im niższa, tym niższe całkowite koszty pożyczki), a także możliwość przedłużenia terminy spłaty pożyczki i jego koszt. Znajomość tych podstawowych wartości pozwoli w znacznej mierze uniknąć trudności ze spłaceniem pożyczki.

Instytucje parabankowe z roku na rok starają się kusić coraz ciekawszymi ofertami, proponując coraz wyższe kwoty, już przy pierwszej pożyczce – całkowicie za darmo. Należy jednak pamiętać o tym, iż pożyczki stanowić powinny jedynie ostateczne rozwiązanie, które ma na celu wspomóc w trudniejszych chwilach, nie zaś stanowić dodatkowe źródło dochodu, ponieważ tylko odpowiedzialne wykorzystywanie środków finansowania zewnętrznego pozwoli uniknąć przykrych konsekwencji niespłacenia pożyczki w terminie oraz rosnącej spirali zadłużenia.