Działania przed zaciągnięciem zobowiązania

Teoretycznie, w celu zaciągnięcia pożyczki wystarczą „dwa kliknięcia”, lecz czy to wystarczy? Co powinniśmy sprawdzić przed zawarciem umowy pożyczkowej i ile czasu mamy na rezygnację?
Przede wszystkim należy sprawdzić czy instytucja pożyczkowa nie jest fikcyjną firmą. Istotne mogą być również opinie obecnych oraz byłych klientów, a także fakt, czy pożyczkodawca jest kontrolowany przez instytucje państwowe. Nadzorowane instytucje pożyczkowe oraz te, przed którymi ostrzega Komisja Nadzoru Finansowego można znaleźć na jej stronie.

Osoba zaciągająca zobowiązanie powinna obliczyć całkowity koszt pożyczki, ponieważ poza odsetkami ponoszone są także koszty pozaodsetkowe. Oprocentowanie pożyczki, dla wszystkich instytucji pożyczkowych, może stanowić maksymalnie czterokrotność stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego. Do kosztów pozaodsetkowych zaliczyć można: prowizję, opłatę przygotowawczą, opłatę za ubezpieczenie długu, opłatę za wysłanie wezwania do zapłaty, a także monit telefoniczny, usługę windykacyjną oraz inne wyżej niewymienione. W tym celu warto wyjaśnić czym jest RRSO. Zatem, jest to rzeczywista roczna stopa oprocentowania określająca całkowity koszt długu ponoszony przez dłużnika, wyrażana jest procentowo w ujęciu rocznym.

Kolejnym krokiem jest dokładne zapoznanie się z treścią umowy, ponieważ jej nieznajomość nie zwalnia od warunków w niej zawartych. Powinna ona zawierać takie informacje jak: wielkość RRSO, oprocentowanie pożyczki oraz koszty pozaodsetkowe, zabezpieczenie długu i opłaty z tym związane, a także dodatkowe warunki umowy – zwykle pisane „drobnym druczkiem”.

Najważniejsze jest to, by nie zawierać umów, których się nie rozumie, a instytucja pożyczkowa nie chce lub nie potrafi ich wyjaśnić. Nie musisz podpisywać umowy od razu, a także pamiętaj o tym, iż podpisanie umowy jest dobrowolne i nikt nie powinien wywierać na Tobie presji. Dodatkowo, jeśli podpisałeś umowę, a później przemyślałeś, to masz 14dni na odstąpienie od umowy.